PRINTZIPIO, BALORE ETA IDENTITATE EZAUGARRIAK

INKLUSIBOA. Ikasle guztien ANIZTASUNA (etnia, kultura, gizrte maila, funtzionala, afektibo sexuala, …) kontutan hartzen dugu, BAKOITZAREN BEHARREI EGOKITUTAko irakaskuntza-ikaskuntza prozesu baten bidez.

INTEGRALA. Pertsona BERE OSOTASUNEAN garatzea sustatzen dugu, adimena, gorputza eta emozioak landuz.

HEZKIDETZAILEA. Generotik at egiten den hezkuntza lantzen dugu, bakoitzaren berezitasunen arabera, PERTSONA ASKEAK HEZIZ. Hizkuntza ez-sexistari garrantzia handia ematen diogu.

BIZIKIDETZAREN ALDEKOA. Berdintasuna, ERRESPETUA eta justizia sustatzen ditugu, giza-eskubideak eta bizikidetza demokratikoaren printzipioak erreferente izanda. Gatazkak aurreikusi eta era baketsuan konpontzen dituen hezkuntza bultzatuko dugu.

EKITATIBOA. AUKERA-BERDINTASUNA bermatzen dugu, egon daitezkeen desorekak konpentsatuz. Ahalmenak eta gaitasunak ahal beste garatzen ditugu.

PUBLIKOA. Hezkuntza eskubidea bermatren duena, Kalitatezko hezkuntza eskaintzen dugu.

INGURUNEAREKIN KONPROMETITUA. Natura errespetatzea eta zaintzea sustatzen dugu. EREDU JASANGARRIA xede duena.

HERRITARTASUNAREN ALDEKOA. Herritar KRITIKOAK, AKTIBOAK eta ARDURATSUAK sortzea dugu helburu.

PARTEHARTZAILEA. Familien, ikasleen, ikastetxeko profesionalen eta beste erakunde batzuen arteko LANKIDETZA DEMOKRATIKOA sustatzen dugu.

BIZIA. Ikasleen JAKINMINA, AUTONOMIA, SORMENA eta EKIMENA bultzatzen dugu.

BERRITZAILEA. Ikasleari zor zaion ARRETA, ELKARKIDETZA, PARTAIDETZA eta irakasleen ETENGABEKO PRESTAKUNTZA dira gure lanaren oinarriak. Ikasle, une eta egoera bakoitzak dakarrenera egokitzen gara.

ELEANITZA. Bakoitzaren jatorria eta hizkuntz-ohiturak errespetatuz, HIRU HIZKUNTZEN tratamendu bateratua lantzen dugu (euskara, gaztelania eta ingelesa). 

EUSKALDUNA. EUSKARA da gure oinarrizko hizkuntza. Euskal KULTURA eta ohiturak lantzen ditugu eta euskararen NORMALIZAZIOA bultzatzen dugu.

LAIKOA. Norberaren askatasuna bermatzen dio duena, AKONFESIONALA eta ideologia joera zehatzik gabea.

METODOLOGIA

. Educar al niño/a en su TOTALIDAD. Cuando hablamos de totalidad, nos referimos a tener en cuenta su afectividad, motricidad y pensamiento impulsor. Respetando su proceso de maduración y ofreciéndole un recorrido adecuado, desde el PLACER DE LA ACCIÓN AL PLACER DE PENSAR.
. Impulsando el desarrollo adecuado del niño/a, posibilitándole ser en el futuro una persona autónoma. Para esto, se le ofrecen las condiciones adecuadas para comunicarse, expresarse, crear y pensar. El niño/a se interrelaciona con el espacio, los objetos y las personas.
. LA FILOSOFÍA DE LA ACCIÓN: Una pedagogía no dirigida, sugiriendo, encaminando, ayudando y orientando.
. AUTONOMÍA para desarrollar proyectos pedagógicos.
. Una educación basada en los CONOCIMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y VALORES. Trabajando de manera individual, en equipo y en gran grupo.

. RESPETO ANTE LAS DIFERENCIAS interpersonales.
. FORMACIÓN continua del profesorado, para el desarrollo de proyectos educativos.